За Проекта

Сдружение “Заедно можем повече” изпълнява проект „Варна: Заедно срещу зависимостите” с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за Хазарта за 2017 година. В изпълнение на тази цел, ще бъдат реализирани дейности с обучителен и терапевтичен характер, които да информират младежите за зависимостите и същевременно да помогнат на онези от тях, които имат проблеми с хазартна, наркотична, алкохолна или хранителна зависимост.

Цели

Проект „Варна: Заедно срещу зависимостите“ предвижда прилагането на пакет от превантивни и терапевтични дейности срещу младежките зависимости на територията на Област Варна. Проектът има за цел да изгради умения за социално отговорно поведение при 615 младежи от целевата група, в съответствие с принципите на Закона за младежта, приоритетите на Националната стратегия за младежта (2010- 2020) и европейската политика за младежта.

Дейности

В рамките на проекта, ще бъдат изработени 10 броя интерактивни обучителни презентации за разпознаване на видовете зависимост и свързаните с тях проблеми. Те ще бъдат използвани за обучението на над 200 млади хора с цел превенция и изграждане на познания за зависимостите. Интерактивните образователни материали ще бъдат предназначени за по-широк кръг от представители на целевата група и ще бъдат разпространени свободно в интернет.