Дейности

Дейности по проект: „Варна: Заедно срещу зависимостите“

  • Организиране и провеждане на Обучителни семинари за младежи от 15 до 29 години.
  • Организиране и провеждане на Групови и индивидуални психологични  консултации за младежи от 18 до 29 години.
  • Провеждане на кръгли маси по въпросите на зависимостите сред младежта.
  • Изработване на специализиран уеб сайт и информационни презентации по проблемите на зависимостите.

На 31.07.2017 г. се проведе първата кръгла маса, на която беше представен Проект “Варна:Заедно срещу зависимостите”.
Участие в събитието взеха представители на младежки организации и работодатели от гр. Варна. Бяха обсъдени възможности и начини за повишаване на информираността на младите хора по проблемите на зависимостите, както и трудностите, с които се сблъскват младежките организации при финансирането и реализирането на идеите си.
Специални благодарности за подкрепата на: Фондация Музика за България, Скейт Клуб Варна, Варна Геймс, ASAS, Фото Скул, Сдружение Грийн Лайф и всички останали, които взеха участие в кръглата маса.