За Нас

Сдружение “Заедно можем повече”

  • Осъществява дейности по превенция и възстановяване от зависимости към психоактивни вещества и хранителни разстройства.
  • Подпомага и насърчава дейности, насочени към лечението и профилактиката на социално значими психични болести и разстройства, осъществявани от държавни, обществени и частни организации на територията на РБ и ЕС.
  • Създава условия и предпоставки за ефективна психо – социална рехабилитация и ресоциализация на хора, възстановяващи се от зависимости, хранителни разстройства и други хронични психични  заболявания.
  • Насърчава и подпомага интеграцията и реализацията на лица и групи в неравностойно положение.
  • Способства възприемането на съвременна психо-био-социална култура сред критично значим дял от широката общественост с цел постигане и поддържане на психическо, физическо и социално благополучие в обществото като цяло.