Партньори

Партньори:

  1. Министерство на младежта и спорта http://mpes.government.bg
  2. Национална информационна система за младежта http://nism.bg
  3. Община Аксаково http://aksakovo.net
  4. Психологика ООД – гр. Варна http://psychological.solutions
  5. Терапевтична общност “Феникс” http://phoenixhouse-bg.com
  6. Първа българска организация за хранителни нарушения – Асоциация „Уникал“ – гр.Варна http://bia-unikal.org/
  7. RockSchool – Варна http://varna.rockschool.bg
  8. Частна гимназия по информационни технологии и обществени “АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ” – гр. Варна http://www.exupery.net/